Sign Our Petition to Save Skadar Lake

We are delivering signatures to the Government of Montenegro to stop the devastating destruction of the lake.

 
 

Our Principles | Nasi Principi 

 • Protection of biodiversity and wildlife habitats, through activities including research and monitoring, management and conservation of wetlands.

 • Protection of cultural heritage.

 • Prevent environmental damage and devastation. 

 • Inform and organise the local community through education efforts, including environmental and sustainable development education.

 • Promotion of sustainable rural development and environmentally friendly methods of cultivation.

 • Cooperation with local, national, and international government bodies and non-profit organisations with the aim of improving the current situation in the National Park Skadar Lake.

 

 • Zaštita biološke raznolikosti, staništa divljih životinja, kroz aktivnosti uključujući istraživanja i praćenja, upravljanja i očuvanja močvarnih područja.

 • Zaštita kulturne baštine.

 • Spriječavanje štetnih uticaja na okolinu i njeno razaranje.

 • Informisanje i okupljanje lokalne zajednice kroz obrazovne projekte vezane za zastitu zivotne sredine i odrzivi razvoj.

 • Promocija održivih oblika razvoja, uključujući i održivog turizma, ruralnog razvoja i ekoloških metoda uzgoja.

 • Saradnja s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim tijelima uprave i neprofitnim organizacijama na unapredjenju cjelokupnog stanja u Nacionalnom Parku Skadarsko Jezero.

 

Our Projects I Nasi Projekti

 • We are currently working to prevent damage to Skadar Lake from environmental threat of the Porto Skadar development. Read more about this by clicking on our PROJECTS page.
 • Trenutno radimo na zaustavljanju stete koje ce Skadarskom Jezeru nanijeti projekat Porto Skadar Lake. Kliknite na link PROJECTS za vise informacija.
 

 

If you'd like to learn more or become involved, please contact us.